ผู้เขียน หัวข้อ: การดูแลรักษาต้นพริก  (อ่าน 388 ครั้ง)

buchita

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 86
    • ดูรายละเอียด

การดูแลรักษาต้นพริก
« เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2013, 08:54:58 am »
การดูแลรักษาต้นพริก พริกเป็นผักที่นิยมมากในตลาดเพราะในชีวิตประจำวันนี้

เมนูอาหารหลาย ๆ เมนูก็จะต้องมีส่วนผสมของพริกทั้งนั้น เพราะพริกจะทำให้รสชาติอาหาร

ดีขึ้น เผ็ดร้อนจัดจ้าน ไม่จืดชืด ส่วนวิธีการปลูกพริกนั้น จะต้องพบเจอประสบปัญหาของโรค

ต่าง ๆ ในพริกมากมาย และจะมาแนะนำวิธีการดูแลรักษาพริกให้สวยและคุณภาพดี

อ้างถึง
ในช่วงแรกหลังการปลูกพริกปัญหาที่มักพบอยู่เสมอคือในเรื่องของการให้นํ้าและวัชพืชขึ้นรบกวน การปฏิบัติดูแลรักษาหลังจากที่พริกมีอายุได้ ๓๐วันหลังจากย้ายกล้าปลูกจะต้องให้น้ำครั้งหนึ่งหลังจากนั้นอีก ๗ วันก็ให้อีกครั้งหนึ่ง แล้วต่อไปให้น้ำเป็นประจำทุก ๑๐-๑๕ วัน ตามความชุ่มชื้นของดินปลูก การปฏิบัติดังกล่าวจะสังเกตเห็นได้ว่าภายหลังจากที่ได้มีการให้นํ้ามักจะมีหน้าดินจับตัวกันแน่น การระบายอากาศของดินไม่ดี ต้นพริกจะไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร ดังนั้น การพรวนดินเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องกระทำอย่างน้อย ๗-๑๕ วันต่อครั้ง และจะเป็นการกำจัดวัชพืชไปพร้อม ๆ กันด้วย

ทางด้านการเจริญเติบโตของพริกในระยะแรกจะอยู่ในช่วงระหว่างการตั้งตัว และมีการเจริญทางราก หลังจากที่พริกอายุได้ ๑ เดือน ก็พอมองเห็นได้ว่ามีกิ่งแตกออกจากโคนต้นเพิ่มขึ้นจนดูคล้ายกับว่าเราปลูกหลายต้นในหลุมเดียวกันแปลงปลูกที่มีการยกร่องจะช่วยแก้ปัญหาระบบรากและโคนเน่าได้พอสมควรในหน้าฝน

การดูแลรักษาในระยะเดือนที่ ๒ ในช่วงนี้พบว่าต้นพริกจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว สังเกตได้ชัดจากความสูงของต้นเพียง ๑๕ เซนติเมตร เพิ่มขึ้นเป็น๑-๒ เท่าตัวภายในระยะเวลา ๖๐ วัน ในช่วงที่พริกมีอายุได้ ๔๕ วัน การดูแลรักษาในช่วงนี้นอกจากการให้น้ำและกำจัดวัชพืชอยู่เป็นประจำแล้วก็จะทำการให้ปุ๋ยด้วยการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์สูตรที่เหมาะสมควรจะเป็น ๑๕-๑๕-๑๕ ในอัตรา ๒๕ กิโลกรัมต่อไร่ วิธีการใส่ก็โดยทำการเปิดดินเป็นร่องข้าง ๆ แปลงห่างจากต้นพริกประมาณ ๑ คีบ แล้วโรยปุ๋ยเป็นแถบทั้งสองข้าง จากนั้นพรวนดินกลบแล้วปล่อยนํ้าเข้าแปลงเพื่อให้ปุ๋ยละลาย การดูแลรักษานอกเหนือไปจากนี้คือการพ่นยาป้องกันกำจัดแมลงที่เป็นศัตรูสำคัญได้แก่ ไรขาว ซึ่งจะเข้าทำลายดูดกินนํ้าเลี้ยงจากต้นพริก อาการที่สังเกตได้คือพริกจะมีอาการใบหงิกงอ

การดูแลรักษาในระยะเดือนที่ ๓ คือระยะที่พริกมีอายุตั้งแต่ ๖๐-๙๐ วัน ในช่วงนี้ พริกจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน และเป็นช่วงระยะที่พริกเริ่มออกดอก การดูแลรักษาที่ต้องกระทำคือ การป้องกันกำจัดโรคและแมลงที่มักพบ เช่น เพลี้ยไฟ มักเข้าทำลายยอดอ่อน ตาดอก และใบอ่อน ส่วนการให้ปุ๋ยกระทำในช่วงที่พริกเริ่มติดผลแต่เป็นผลที่ยังอ่อนอยู่ ในระยะนี้จึงควรใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ ในอัตรา ๒๕ กิโลกรัมต่อไร่อีกครั้งหนึ่ง วิธีการใส่ก็กระทำเช่นเดียวกันกับเมื่อใส่ครั้งแรกคือช่วงที่พริกมีอายุได้ ๔๕ วัน ในกรณีที่เห็นว่าต้นพริกไม่สมบูรณ์พออาจต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มมากขึ้นอีกตามความเหมาะสม แต่โดยทั่วไปอัตราการใช้ปุ๋ย ๑๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ ก็นับว่าเป็นการเพียงพอ จนกระทั่งพริกมีอายุได้ ๙๐ วัน ผลก็จะเริ่มมีสีแดง

การดูแลรักษาในระยะเดือนที่ ๔ และในระยะเดือนต่อไป ภายหลังจากที่ เข้าระยะเดือนที่ ๔ ก็จะเห็นผลพริกสุกแดงอยู่ทั่วไป ในระยะนี้มักมีหนอนของแมลงวัน เข้าเจาะทำลายผลให้เกิดความเสียหาย การดูแลรักษาจึงควรฉีดยาป้องกันกำจัดด้วยสารเคมีฉีดพ่นเพื่อป้องกันการระบาดและเมื่อได้รับความเสียหายจากการเข้าทำลายจนกระทั่งพริกสุกและเก็บเกี่ยวไป ในการเก็บพริกแต่ละรุ่นจะห่างกันประมาณ ๑๕ วัน ดังนั้นการกำหนดวันฉีดยาป้องกันกำจัดแมลง จึงต้องกระทำให้ใกล้เคียงกับการเก็บเกี่ยวผลด้วย นั่นก็คือภายหลังจากที่ได้เก็บพริกแต่ละรุ่นแล้ว ให้ฉีดพ่นยาทันที โดยอาจผสมกับปุ๋ยบำรุงทางใบร่วมด้วย เพื่อเร่งให้การเจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กับการกำจัดโรคและแมลง

โดยทั่วไปการดูแลรักษาพริกภายหลังจากที่มีต้นโตแล้วจะไม่มีอะไรมากนัก เพียงแต่หมั่นคอยตรวจดูอย่าให้ขาดน้ำและไม่ให้นํ้าขังแฉะจนอาจเป็นอันตรายต่อต้นและหมั่นฉีดยาป้องกันกำจัดโรคและแมลงตามระยะเวลากำหนด ก็จะสามารถเก็บผลผลิตของพริกได้ไปเรื่อย ๆ เป็นเวลานานถึง ๕ เดือน หรือนานกว่านี้ ถ้ามีการบำรุงดูแลรักษาดี ส่วนในกรณีการปลูกพริกในที่ดอนจะทำการเก็บเกี่ยวได้ยาวนานกว่านี้ เพราะไม่มีปัญหาเรื่องฝนและน้ำ ซึ่งจะช่วยยืดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวได้นานขึ้นอ้างอิง http://www.thaikasetsart.com/